Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ (ສີຟ້າ)


ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ (ສີຟ້າ)

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

- ຂະໜາດ 300ml

- ພາດສະຕິກ Food grade

- ສາຍຍາວສາມາດປັບສາຍໄດ້ 

- ມີ4ສີໃຫ້ເລືອກ 

- ຫຼອດເດັ້ງນິ້ມ

ລາຄາ:
57,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
A134
ໝວດໝູ່:
ປະເພດ ຕຸກນຳ້ ແລະ ເຕົ້ານົມ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
16 ພຶດສະພາ 2020
ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ (ສີຟ້າ) ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ ລາຍMogoo (ສີຟ້າ) Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ປຸກນົມ ສຸນຍາກາດ (9.5x9.5x12.5 cm)

ປຸກນົມ ສຸນຍາກາດ (9.5x9.5x12.5 cm)

ສອບຖາມ
ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີຟ້າ)

ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີຟ້າ)

ສອບຖາມ
ບ໋ອກຊິລີໂຄນ ກະແລ້ມ

54.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຟ້າ

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຟ້າ

ສອບຖາມ
ແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າ (ສີຟ້າ)

ແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າ (ສີຟ້າ)

ສອບຖາມ
ຕຸກກະຕາຂັນລານ (ລີງ)

ຕຸກກະຕາຂັນລານ (ລີງ)

ສອບຖາມ