Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ (ສີເຫຼືອງ)


ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ (ສີເຫຼືອງ)

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
- ຂະໜາດ 300ml
- ພາດສະຕິກ Food grade
- ສາຍຍາວສາມາດປັບສາຍໄດ້ 
- ມີ4ສີໃຫ້ເລືອກ 
- ຫຼອດເດັ້ງນິ້ມ
ລາຄາ:
57,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
A133
ໝວດໝູ່:
ປະເພດ ຕຸກນຳ້ ແລະ ເຕົ້ານົມ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
16 ພຶດສະພາ 2020
ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ (ສີເຫຼືອງ) ຕຸກນຳ້ ຫຼອດເດັ້ງ (ສີເຫຼືອງ) Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ

ສອບຖາມ
ປຸກນົມ ສຸນຍາກາດ (9.5x9.5x12.5 cm)

ປຸກນົມ ສຸນຍາກາດ (9.5x9.5x12.5 cm)

ສອບຖາມ
ໂມງກັບຕັນອາເມລິກາ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ກ້ອງໝູບົວ ພົ່ນຟອງ

75.000ກີບ

ສອບຖາມ