Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັ (ສີຟ້າ)


ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັ (ສີຟ້າ)

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
- ຂະໜາດ 240ML
- ພາດສະຕິກ Food grade
- ມີຫູຈັບກະຊັບມື (ບໍ່ມີສາຍສະພາຍ )
- ມີຕຸ່ມກັນສະມັກນຳ້
- ຫຼອດເດັ້ງນິ້ມ ປາກກວ້າງ 
- ສາມາດນອນດູດໄດ້
 
ລາຄາ:
57,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
A078
ໝວດໝູ່:
ປະເພດ ຕຸກນຳ້ ແລະ ເຕົ້ານົມ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
15 ພຶດສະພາ 2020
ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັ (ສີຟ້າ) ຕຸກນຳ້ ຝາຫຼອດເດັ້ງ Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈຸກນົມ pigeon ໄຊM

24.000ກີບ

ສອບຖາມ
ປູຜະລິດໂຟມ ແດງ

75.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ຂໍເກາະເຄື່ອງ ສີຟ້າ

36.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ູຕຸກນຳ້ 2ຊັ້ນ ສີບົວ

57.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ໂມງຫັກ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ