Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັ (ສີມ້ວງ)


ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັ (ສີມ້ວງ)

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
- ຂະໜາດ 240ML
- ພາດສະຕິກ Food grade
- ມີຫູຈັບກະຊັບມື (ບໍ່ມີສາຍສະພາຍ )
- ມີຕຸ່ມກັນສະມັກນຳ້
- ຫຼອດເດັ້ງນິ້ມ ປາກກວ້າງ 
- ສາມາດນອນດູດໄດ້
ລາຄາ:
57,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
28010
ໝວດໝູ່:
ປະເພດ ຕຸກນຳ້ ແລະ ເຕົ້ານົມ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
15 ພຶດສະພາ 2020
ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັ (ສີມ້ວງ) ຕຸກນຳ້ ຝາຫຼອດເດັ້ງ (ສີບົວ) Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໝອນຫົວງອນ (ສີແດງ van)

ໝອນຫົວງອນ (ສີແດງ van)

ສອບຖາມ
ເຊັດເຄື່ອງຄົວ ສີຟ້າ

117.000ກີບ

ສອບຖາມ
 ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ)

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ)

ສອບຖາມ
ຂໍເກາະເຄື່ອງ ສີດຳ

36.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ໂມງມິກກີ້ເມົາ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ