Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ແປງຖູແຂ້ວ ໄຟຟ້າ ສີບົວ ລາຍແມວ


ແປງຖູແຂ້ວ ໄຟຟ້າ ສີບົວ ລາຍແມວ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

* ແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າ ສຳລັບເດັກ 1ປີຂຶ້ນໄປ 

- ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  

- ຊ່ວບປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ ແລະ ປັນຫາຊ່ອງປາກ 

- ຂົນແປງນຸ້ມ ມີຫົວໃຫ້ປຽນ 3 ຫົວ ຂະໜາດດຽວກັນ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 9ເດືອນ

- ເວລາໃຊ້ງານສັ່ນຄ່ອຍໆແຄ່ຖີ ບໍ່ບາດປາກລູກ ຫຼື ແທງປາກລູກແນ່ນອນ ກັນນຳ້ໃນໂຄ

 

 

 

 

ລາຄາ:
79,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
A157
ໝວດໝູ່:
ເຄື່ອງໃຊ້ເດັກ ແມ່ແລະເດັກ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
16 ພຶດສະພາ 2020
ແປງຖູແຂ້ວ ໄຟຟ້າ ສີບົວ ລາຍແມວ ແປງຖູແຂ້ວ ໄຟຟ້າ ສີບົວ Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໝອນຫົວງອນ (ສີແດງ van)

ໝອນຫົວງອນ (ສີແດງ van)

ສອບຖາມ
ໂມງຫັກ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ໂມບາຍ ເດັກອອນ

60.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີຂຽວ)

ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີຂຽວ)

ສອບຖາມ