Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ


ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

*ເຊັດແປງລ້າງເຕົ້ານົມຊິລີໂຄນ 

- ແຂງແຮງບໍ່ຫັກງ່າຍ ລ້າງແຫ້ງໄວ ມີແປງລ້າງຈຸກນົມ ຢູ່ກົ້ນ 

ແລະ ຍັງສາມາດຈູບຕິດກັບພື້ນໄດ້ ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 1ປີ 

- ຖະໜອມເຕົ້ານົມບໍ່ໃຫ້ມີລາຍຂີດຂູດ 

ລາຄາ:
60,000.00 LAK
ໝວດໝູ່:
ແປງລ້າງ ເຕົ້ານົມ ເດັກ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
14 ພຶດສະພາ 2020
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີຂຽວ)

ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີຂຽວ)

ສອບຖາມ
ຂໍເກາະເຄື່ອງລໍ້ຍູ້ (ສີດໍາ)

ຂໍເກາະເຄື່ອງລໍ້ຍູ້ (ສີດໍາ)

ສອບຖາມ
ແປງລ້າງຈຸກນົມ (ສີເຫຼືອງ)

ແປງລ້າງຈຸກນົມ (ສີເຫຼືອງ)

ສອບຖາມ
ຊຸດບົດອາຫານ 9ຊິ້ນ

66.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ຈານຊິລີໂຄນ ລົດຟ້າ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ຂໍເກາະເຄື່ອງ ສີດຳ

36.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ບ່ວງ ແລະ ສ້ອມ (ສີຟ້າ)

ບ່ວງ ແລະ ສ້ອມ (ສີຟ້າ)

ສອບຖາມ