Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ)


ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ)

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ປະກອບມີ:
 
1.ແປງຟອງນຳ້
2.ແປງໄນລ່ອນ
3.ແປງໄນລ່ອນເຫຼັກ
4.ແປງລ້າງຈຸກນົມ 
5.ແປງລ້າງຫຼອດ
ລາຄາ:
19,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
A065
ໝວດໝູ່:
ແປງລ້າງ ເຕົ້ານົມ ເດັກ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
11 ພຶດສະພາ 2020
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ) Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແປງລ້າງຈຸກນົມ (ສີຟ້າ)

ແປງລ້າງຈຸກນົມ (ສີຟ້າ)

ສອບຖາມ
ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີບົວ)

ຖ້ວຍກົ້ນດູດ (ສີບົວ)

ສອບຖາມ
ເສື້ອກັນເປື້ອນເດັກ (ສີມ້ວງ)

ເສື້ອກັນເປື້ອນເດັກ (ສີມ້ວງ)

ສອບຖາມ
ໂມງຫັກ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ