Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີເຫຼືອງ)


ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີເຫຼືອງ)

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ປະກອບມີ:
 
1.ແປງຟອງນຳ້
2.ແປງໄນລ່ອນ
3.ແປງໄນລ່ອນເຫຼັກ
4.ແປງລ້າງຈຸກນົມ 
5.ແປງລ້າງຫຼອດ
ລາຄາ: 24.000 ກີບ
 
ລາຄາ:
19,000.00 LAK
ລະຫັດສິນຄ້າ:
A066
ໝວດໝູ່:
ແປງລ້າງ ເຕົ້ານົມ ເດັກ
ປັບປຸງລ້າສຸດ:
15 ພຶດສະພາ 2020
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີເຫຼືອງ) Maytoy Center
ສອບຖາມ
ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈານຊິລີໂຄນ ລົດຂຽວ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ອ້ຽງຕັດຜົມ ຄິດຕີ້

35.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ກັນເປື້ອນຊິລີໂຄນ (ສີມ້ວງ)

ກັນເປື້ອນຊິລີໂຄນ (ສີມ້ວງ)

ສອບຖາມ
ຖ້ວຍກົ້ນດູດ ສີຟ້າ

30.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ຈານຊິລີໂຄນ ລົດຟ້າ

90.000 ກີບ

ສອບຖາມ