Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la
  • May Toy Center
  • May Toy Center
  • May Toy Center
  • May Toy Center

May Toy Center

ຂາຍເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ສິນຄ້າສໍາລັບເດັກ

ກັນເປື້ອນຊິລີໂຄນ

ຈຸກກິນໝາກໄມ້

ຕຸກນຳ້ ມີຕຸ່ມກັນສະໝັກ

ຈອກກັນບີບ

ຂໍເກາະເຄື່ອງລໍ້ຍູ້ (ແພັກຄູ່)

ເສື້ອກັນເປື້ອນ ແບບເຕ

ຕຸກກະຕາຂັນລານ

ເຊັດບ່ວງ+ສ້ອມ ວັດອຸນ

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ

ຊຸດບົດອາຫານ

ຕຸກນຳ້ກະເປົ໋າພາຍ

ສະນັບຫົວເຂົາ

ຊຸດຄົວ

ຖ້ວຍກົ້ນດູດ

ໝອນຫົວງອນ

ຕຸກນຳ້ຫຼອດເດັ້ງ

ປຸກນົມ ສຸນຍາກາດ

ແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າ

ແປງລ້າງຈຸກນົມ

ຫ້າມພາດ ສິນຄ້າເກດພຣີມ່ຽມ ໜ້າຮັກ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຜະລິດຕະພັນ
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີຟ້າ)

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີຟ້າ)

ສອບຖາມ
ເຊັດຈານກິນເຂົ້າ6ຊິ້ນ ລາຍໃກໂນເສົາບົວ

ເຊັດຈານກິນເຂົ້າ6ຊິ້ນ ສີເຫຼືອງ

ສອບຖາມ
 ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ)

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ (ສີບົວ)

ສອບຖາມ
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຂຽວ

ສອບຖາມ
ຖ້ວຍກົ້ນດູດ ສີບົວ

30.000 ກີບ

ສອບຖາມ
ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຟ້າ

ແປງລ້າງເຕົ້ານົມ ຊິລີໂຄນ ຟ້າ

ສອບຖາມ
ການຢັ້ງຢືນ
ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບໂດຍຄວິນແອລ ການຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທີ່ເຮັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະແດງຕົວຕົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຮ່ວມການຄ້າແລະສະມາຊິກໃນລະບົບຂອງຄວິນແອລດອດຄອມ ສຳຫລັບເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທາງຄວິນແອລຂໍສະຫວງນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບຈາກທາງຄວິນແອລເທົ່ານັ້ນ
ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບໂດຍຄວິນແອລ ການຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທີ່ເຮັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະແດງຕົວຕົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຮ່ວມການຄ້າແລະສະມາຊິກໃນລະບົບຂອງຄວິນແອລດອດຄອມ ສຳຫລັບເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທາງຄວິນແອລຂໍສະຫວງນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບຈາກທາງຄວິນແອລເທົ່ານັ້ນ
ມາດຕະຖານການຈັດການ
ສະພາການຄ້າ
ເລກທີບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີ
ໜັງສືຮັບຮອງ
ລາຍລະອຽດຂອງສະມາຊິກ
ຊື່:
ປີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ:
May 07, 2020
ຕິດປະກາດອອນລາຍ:
ໃບຮັບຮອງ/ໃບຢັ້ງຢືນ
ຊື່ບໍລິສັດ:
Maytoy Center
ສະຖານທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ:
ບ້ານສີໄຄທົງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະເທດ/ເຂດ:
Laos
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ຊື່ບໍລິສັດ:
Maytoy Center
ຜູ້ຕິດຕໍ່:
ທີ່ຢູ່:
ບ້ານສີໄຄທົງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະເທດ:
Laos
ໂທລະສັບ:
+856 20 77 287 777
+856 20 59 992 499
ອີເມລ:
Mayvika_1993@hotmail.com
ລາຍໄອດີ: